מדיניות ביטול עסקאות

ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 

ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

ביטול עסקה לרכישת מוצר

ניתן לבטל עסקה עד 14 יום (ובעבור אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש-עד 4 חודשים) ממועד קבלת המוצר או הקבלה, לפי המאוחר מביניהם.
החברה תשיב ללקוח את כספו אולם ככל שיגרמו נזקים, היא תוכל לדורשם מהלקוח.
החברה תשיב ללקוח את כספו בהמחאה או באשראי (עפ”י אופן התשלום).
כל החזרת מוצר תהא באריזתו ובצרוף החשבונית, בתנאי שלא נפגם.

אופן ביטול עסקאות:

לקוח יבטל את את העסקה בהודעה לחברה, בה יציין את פרטיו: שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו.

ההודעה יכול שתינתן באחת הדרכים כדקלמן:

בשיחה טלפונית לשירות לקוחות, בטלפון שמספרו: 073-2625740

בהודעה שתינתן בבית העסק או במכתב בדואר רשום שיישלח לכתובתישראל זמורה 2, איזור תעשייה לוד

בהודעה שתשלח לכתובת דואר אלקטרוני כדלקמן: agent@plrom.co.il

בהודעה שתשלח לפקס שמספרו: 073-2625611

בלחיצה על כפתור ביטול עסקהבדף הבית של אתר האינטרנט של החברה ומילוי הפרטים הנדרשים עבור ביטול עסקת רכישת מוצר או ביטול אחריות נוספת.